Кой използва вашия Wireless?

Безжичните мрежи (wireless networks) са колкото удобство, толкова и обект на хакерски атаки или друга неправомерна употреба. Неправилните настройки на домашната ви мрежа могат да „направят услуга“ на съседите ви, така щото да ползват Интернет за ваша сметка. Най-важната препоръка, като защитна мярка е силна парола, която да предпазва мрежата от недоброжелатели. The notebook is connected to the wireless

Разбира се, няма универсално средство за защита, но мога да ви предложа освен използването на парола и един инструмент за наблюдение – Zamzom Wireless Network Tool, който ще ви даде детайлна информация за всички потребители включени към вашата безжична мрежа.

С помощта на Zamzom имате възможност да получите подробни данни за името, МАС и IP адреса на компютрите използващи вашата безжична връзка. От там нататък изводите и действията са във ваши ръце. 😉
Програмата е безплатна за употреба. Но в случай, че имате нужда от техническа консултация, ще се наложи да заплатите определена такса за услугата.

Връзка за сваляне на Zamzom Wireless Network Tool

zamzom

Вашият коментар

2 обратни връзки към "Кой използва вашия Wireless?"

  1. yulian yordanov
    на 31.07.2009 в 22:47
  2. на 31.07.2009 в 22:47