Архив за етикет: Website

Богата колекция от линкове за HTML5

Винаги е за предпочитане да се използват нови технологии, когато искаме да постигнем по-добри резултати в работата си. А ако става дума за уеб-дизайн, то говорим за новия език за маркиране в уеб – HTML5. С негова помощ разработването на уеб-приложения става по-забавно. HTML5 въвежда няколко нови елементи и атрибути, които усъвършенстват типичната структура на […]

RedLine 0.5 is available for download – HTML5 & CSS3 compatible theme

The future is here. RedLine 0.5 is ready for download at WordPress depository now. The main difference from older versions is that RedLine 0.5 is compatible with HTML5 standard. There are some enhancements in user interface and in admin options too. In admin panel you’ll find the option to change the header image simply by […]