Архив за етикет: Uptime

12 безплатни начина за наблюдение ъптайма на сайт

Достъпността до сайт или уеб-приложение е от решаващо значение за популярността и успеха му. Ако потребителите на един сайт често имат проблеми с достъпа до съдържанието, то едва ли ще се върнат втори път. А при уеб-приложенията, по-ниският ъптайм означава, че потребителите няма да са сигурни във вашата услуга; ако постоянно възникват прекъсвания, най-вероятно те […]