Tag Archives: Twitter

#siromahovfacts

Зова смъртта. На този свят съм сит: достойнствата – родено лицемерие, нищожества, придаващи си вид, и гаврата с човешкото доверие и с чест удостоени подлеци, и с девственост търгуваща нечестност, и силата в ръцете на скопци, и съвършенство в мрак и неизвестност, и с вид на вещ, на сведущ глупостта, и в глупост обвинена прямотата, […]

Шест сайта за онлайн езикови преводи

В съвременния свят владеенето само на един език, не е достатъчно. Нещо повече, понякога в Интернет-общуването не е достатъчен само един чужд език. По-долу ще ви представя шест сайта за автоматично превеждане, които не правят кой-знае-колко качествен превод (нито ще ви помогнат с домашното), но са удобство за бърза справка в случай на необходимост. Пък […]

12 безплатни начина за наблюдение ъптайма на сайт

Достъпността до сайт или уеб-приложение е от решаващо значение за популярността и успеха му. Ако потребителите на един сайт често имат проблеми с достъпа до съдържанието, то едва ли ще се върнат втори път. А при уеб-приложенията, по-ниският ъптайм означава, че потребителите няма да са сигурни във вашата услуга; ако постоянно възникват прекъсвания, най-вероятно те […]