10+ удобни помагала за дизайнери и разработчици

В тази статия ще откриете дузина PDF файлове свързани с разработването на уеб-приложения и графичен дизайн. Направени са във вид на „пищови“ (cheat sheet), тоест в тях на една страница е синтезирана цялата необходима информация, за да служат за бърза справка вместо да се търси из ръководства и книги. Именно затова в статията са събрани файлове само в PDF формат, за да могат лесно да се принтират и да ви бъдат „под ръка“ при нужда.

XHTML v. 1.03 Cheat Sheet

xhtmlXHTML v. 1.03.pdf
Има още