Tag Archives: вестник

Стенограмата

Качвам тук “Стенограма от закритото заседание на комисията по вътрешен ред”. Файлът е в PDF-формат, с големина 15МБ. Предполагам, сещате се за коя стенограма става дума. Да, онази същата, която публикува вестник “Капитал” в статията си “Едно към едно“. Свалих си я от там и я прочетох в началото с любопитство. После любопитството ми се […]